Eonics is een erkend stagebedrijf en dat neemt ze serieus. Vanuit de Eonics Academy is er sinds 2021 voor alle juniors en stagiaires een Young Professional Program (YPP) beschikbaar. In dit YPP staat er maandelijks een thema centraal, zoals Conflictmanagement of Servicegerichtheid, waar de in groepjes verdeelde young professionals zich mee bezig houden. Het thema komt ook terug in de meegestuurde filmpjes, TED-talks en onze eigen podcast. Iris Vreijling, CEO en oprichter van Eonics, vertelt: ‘Jonge mensen kijken nu eenmaal liever filmpjes dan dat ze lezen dus de feedback over de eigen podcast over het thema is heel positief. Uit het thema haalt de deelnemer doelen voor zichzelf die hij bijhoudt in zijn Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Die doelen hoeven niet altijd gelinkt te zijn aan het thema omdat ook vanuit school soms opdrachten zijn op dit gebied.’

Mentorgroep

Een mentor, bestaande uit een senior medewerker, begeleidt de young professionals en voert maandelijks een gesprek met elke deelnemer van zijn of haar groepje. Ook wordt er maandelijks één keer geluncht met elkaar. Inhouse coach Judy Wagenaar: ‘Juist omdat de jonge mensen aan het begin van hun carrière staan, kunnen zij optimaal profiteren van dit programma. Ik leerde pas op mijn 50ste in een workshop dat je conflicten niet altijd aan hoefde te gaan maar ook kon mijden. Privé en werkmatig had ik dat graag ook op mijn 20ste geleerd. Het YPP wil je inspireren om aan jezelf te werken en je kunt er dan je leven lang plezier van hebben. Ook denk ik dat de begeleidende docenten op de scholen van onze stagiaires blij zijn met ons YPP.’

Bij de lunches en tijdens de maandelijkse gesprekken is er tijd en plaats om te praten over datgene waar de young professional behoefte aan heeft. Iris: ‘Met elkaar dingen doen zorgt toch voor een ander contact dan dat op de werkvloer. We organiseerden ook een nieuwjaarsborrel voor de YPP-deelnemers en daar vertelde een vertegenwoordiger uit elke groep iets over haar of zijn beleving van het YPP tot nu toe. Wij hopen vooral dat iedereen de YPP ziet als een kans en niet als iets dat je perse moet doen. Ook wij als senioren leren ervan en blijven ons, samen met de young professionals ontwikkelen. Een mens is nooit uitgeleerd toch?’

Leave a Comment